Zaznacz stronę

Kontakt

Fax

+48 32 703 55 84

BREWE Sp. z o.o.

ul. Karłowicza 13/5
40-144 Katowice

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. Katowice Wschód VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000287122,
NIP 634 265 13 82,
Kapitał Zakładowy 200 000 PLN w całości opłacony