Zaznacz stronę

„Patrząc zawsze przed siebie,
myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej,
osiągniesz stan umysłu,
w którym nie ma rzeczy niemożliwych”

Henry Ford

Szukamy trafnych odpowiedzi na pytanie:
jak stworzyć strategię, szczególnie finansową, aby osiągnąć założone cele?

BREWE sp. z o.o. istnieje od 2007 roku i działa intensywnie w branży doradztwa strategicznego. Wsparcie produktowe, w tym budowanie modeli biznesowych, opracowywanie strategii, wybór narzędzi oraz optymalnej struktury finansowania to główne obszary specjalizacji BREWE.

  • Przyszłość każdej organizacji determinuje strategiczne podejście do rozwoju, innowacji, zarządzania talentami, technologii, regulacji i ryzyka.

  • Wyznajemy zasadę, że strategia, to nie  tylko chęci i zdefiniowane cele, ale również środki finansowe niezbędne do jej wdrożenia.

  • Szukamy rozwiązań w celu sfinansowania realizacji każdego celu strategicznego. Wybieramy optymalną strukturę tego finansowania.

  • Starannie dobieramy narzędzia  i źródła finansowania.

  • Decyzje podejmujemy w oparciu o najnowsze trendy i dane rynkowe .

  • Zbieramy informacje konieczne do podjęcia decyzji o kierunku prowadzenia biznesu.

  • Typujemy  praktyczne rozwiązania dopasowane do profilu podmiotu.

  • Podejmujemy decyzje, które mają skutecznie oddziaływać na otoczenie rynkowe.

  • Dbamy o to aby osiągnąć wymierne wyniki, podejmując właściwe decyzje biznesowe.

„Gdy fala opada, wtedy dopiero okazuje się, kto pływał nago.”

Warren Buffett

Spółka BREWE obecnie jest podmiotem zarządzającym tworzącej się GRUPY BREWE, która stanie się kwintesencją rozwiązań mających na celu dostarczenie finansowania do realizacji wybranego celu strategicznego.

Pierwszą parasolową spółką z GRUPY BREWE jest BREWE Leasing, uznany doradca
i dostawca usług związanych z leasingiem, faktoringiem i udzielaniem pożyczek.
BREWE Leasing to również właściciel analogowej platformy Goldberg & Johnson za pośrednictwem, której daje inwestorom możliwość zarabiania na leasingu z wykorzystaniem autorskiego instrumentu finansowego WEKSEL BREWE Leasing.

Rozwój

Wybór kierunków, w których będzie rozwijać się GRUPA BREWE oparty jest na gruntownej wiedzy i doświadczeniu branżowym zespołu specjalistów. To także zdefiniowana strategia finansowa, identyfikacja potrzeb rynkowych, korzystanie z fintechowych innowacji w zakresie wyboru źródeł finansowania, instrumentów finansowych i inwestycyjnych.